(Andrei Tarkovsky Collection) Zhertvoprinoshenie 1986